Start

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Halland


Vi är en samarbetsorganisation för patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i samhället och i utvecklingen av vård, stöd och behandling.

NSPH Halland är ett nätverk av 6 patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.

Vi har alla erfarenhet av psykisk ohälsa/psykisk funktionsnedsättning, antingen egen eller som nära anhörig. Läs mer om vad vi jobbar med!

Om du har frågor inom området psykisk ohälsa/psykiska funktionsnedsättningar, hör gärna av dig!


Vi utför brukarstyrda brukarrevisioner. Brukarrevision är en kvalitativ undersökning av verksamheter som ansvarar för vård, stöd eller service till personer med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. Kontakta oss gärna om du vill veta mer!


(H)järnkoll Halland har flera kunniga och engagerade ambassadörer med erfarenhet av psykisk ohälsa som föreläser om hur det varit/är för dem.


Vill du boka en ambassadör, så tveka inte att kontakta oss! Vi formar föreläsningar och utbildningar efter dina önskemål!

Hjärnkoll Halland har en egen hemsida, där du hittar kontaktuppgifter.World Mental Health Day 10 Oktober!


Välkomna till en spännande och inspirerande eftermiddag! 


Temat för årets World Mental Health Day är suicidprevention. 

NSPH/Hjärnkoll Halland har i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och Region Halland valt att uppmärksamma dagen med en eftermiddag på Varbergs teater, fylld av föreläsningar på temat psykisk ohälsa, beroende och suicidprevention.


Då Hjärnkoll i år fyller 10 år så passar vi även på att fira detta med mingel, underhållning och buffé. 

För att nyansera begreppet samsjuklighet har vi valt att fokusera på två kvinnliga ambassadörer som föreläser om psykisk ohälsa, beroende och suicid utifrån egen erfarenhet. 


Dagen avslutas med en paneldebatt med inbjudna politiker från social- och psykiatrinämnden.

Stöd gärna vårt arbete.


Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Halland

Kabelgatan 2S, 434 37 Kungsbacka

Organisationsnummer: 802504-2311


Telefon: 079-333 10 20

E-post: info@nsph-halland.se

© NSPH Halland - Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Halland