Aktuellt

Foto: Kungsbacka kommun

Öppet brev till nämnden för Individ & Familjeomsorg.

Det har kommit till vår kännedom att Kungsbacka Kommun planerar att avveckla hela Personligt ombuds verksamhet

till årsskiftet 2021.


Detta som en del av besparingarna på 50 miljoner som ska uppnås till 2022. Potentiell besparing för att lägga ner verksamheten är 600 tkr.

Beslut ska tas på nämndmötet 17 september.


Samtidigt som andra kommuner i regionen satsar på PO-verksamheten väljer Kungsbacka att avveckla densamma.


Läs brevet nedan.


Skriv gärna på vår namninsamling!!


Hur mår unga i Kungsbacka kommun?


Under vecka 12 har NSPH Halland haft två prao-elever från årskurs 9.


De fick i uppgift att undersöka hur unga mellan 13-18 har det med skola, fritid och hem.


De har själva tagit fram enkätfrågor, spridit enkäten via sociala medier, och sammanställt resultaten i en rapport.

Rapporten "Att lärarna förstod att jag inte mår bra. Att få frågan om hur man mår" - Rapport unga i Kungsbacka kommun 2020 finns nu att läsa.


Sprid den gärna! Vi måste lyssna mer på våra ungdomar.


Vi är imponerade över våra prao-elevers engagemang och fantastiska sammanställning!

World Mental Health Day 10 Oktober!


Allt för många med psykisk ohälsa fastnar i en beroendeproblematik. Hos flera känns ibland suicid som enda utvägen.

Hur tar man sig ur ett beroende? Vilket stöd vill de drabbade ha?


Välkomna till en spännande och inspirerande eftermiddag! 


Temat för årets World Mental Health Day är suicidprevention. 


NSPH/Hjärnkoll Halland har i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och Region Halland valt att uppmärksamma dagen med en eftermiddag på Varbergs teater, fylld av föreläsningar på temat psykisk ohälsa, beroende och suicidprevention.


Då Hjärnkoll i år fyller 10 år så passar vi även på att fira detta med mingel, underhållning och buffé. 

För att nyansera begreppet samsjuklighet har vi valt att fokusera på två kvinnliga ambassadörer som föreläser om psykisk ohälsa, beroende och suicid utifrån egen erfarenhet. 


Dagen avslutas med en paneldebatt med inbjudna politiker från social- och psykiatrinämnden.

Vill du vara med och påverka utvecklingen av socialtjänst, psykiatri och intresseorganisationernas verksamheter?


Du har nu möjlighet att ansöka till studiecirkeln "Med starkare röst".

Senast 31 oktober vill vi ha din anmälan!Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Halland

Energigatan 10A, 434 37 Kungsbacka

Organisationsnummer: 802504-2311


Telefon: 079-333 10 20

E-post: info@nsph-halland.se

© NSPH Halland - Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Halland