Start

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Halland


Vi är en samarbetsorganisation för patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i samhället och i utvecklingen av vård, stöd och behandling.

NSPH Halland är ett nätverk av 6 patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.

Vi har alla erfarenhet av psykisk ohälsa/psykisk funktionsnedsättning, antingen egen eller som nära anhörig. Läs mer om vad vi jobbar med!

Om du har frågor inom området psykisk ohälsa/psykiska funktionsnedsättningar, hör gärna av dig!


Vi utför brukarstyrda brukarrevisioner. Brukarrevision är en kvalitativ undersökning av verksamheter som ansvarar för vård, stöd eller service till personer med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. Kontakta oss gärna om du vill veta mer!


(H)järnkoll Halland har flera kunniga och engagerade ambassadörer med erfarenhet av psykisk ohälsa som föreläser om hur det varit/är för dem.


Vill du boka en ambassadör, så tveka inte att kontakta oss! Vi formar föreläsningar och utbildningar efter dina önskemål!

Hjärnkoll Halland har en egen hemsida, där du hittar kontaktuppgifter.Hur mår unga i Kungsbacka kommun?


Under vecka 12 har NSPH Halland haft två prao-elever från årskurs 9.


De fick i uppgift att undersöka hur unga mellan 13-18 har det med skola, fritid och hem.


De har själva tagit fram enkätfrågor, spridit enkäten via sociala medier, och sammanställt resultaten i en rapport.

Rapporten "Att lärarna förstod att jag inte mår bra. Att få frågan om hur man mår" - Rapport unga i Kungsbacka kommun 2020 finns nu att läsa.


Sprid den gärna! Vi måste lyssna mer på våra ungdomar.


Vi är imponerade över våra prao-elevers engagemang och fantastiska sammanställning!

Stöd gärna vårt arbete.


Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Halland

Energigatan 10A, 434 37 Kungsbacka

Organisationsnummer: 802504-2311


Telefon: 079-333 10 20

E-post: info@nsph-halland.se

© NSPH Halland - Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Halland