Start

Vill du arbeta som peer support?


Utbildningen är framflyttad!

Under vinter/vår 2024 anordnar vi utbildning för dig som vill arbeta som själverfaren resurs inom vård och omsorg.


Senast fredag 8 december vill vi ha din ansökan.

NSPH Halland är ett nätverk av 7 patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.

Vi har alla erfarenhet av psykisk ohälsa/psykisk funktionsnedsättning, antingen egen eller som nära anhörig. Läs mer om vad vi jobbar med!

Om du har frågor inom området psykisk ohälsa/psykiska funktionsnedsättningar, hör gärna av dig!


Vi utför brukarstyrda brukarrevisioner. Brukarrevision är en kvalitativ undersökning av verksamheter som ansvarar för vård, stöd eller service till personer med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. Kontakta oss gärna om du vill veta mer!


(H)järnkoll Halland har flera kunniga och engagerade ambassadörer med erfarenhet av psykisk ohälsa som föreläser om hur det varit/är för dem.


Vill du boka en ambassadör, så tveka inte att kontakta oss! Vi formar föreläsningar och utbildningar efter dina önskemål!

Hjärnkoll Halland har en egen hemsida, där du hittar kontaktuppgifter.


Följ oss på sociala medier!

Stöd gärna vårt arbete