Start

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Halland


Vi är en samarbetsorganisation för patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i samhället och i utvecklingen av vård, stöd och behandling.

NSPH Halland är ett nätverk av 6 patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.

Vi har alla erfarenhet av psykisk ohälsa/psykisk funktionsnedsättning, antingen egen eller som nära anhörig. Läs mer om vad vi jobbar med!

Om du har frågor inom området psykisk ohälsa/psykiska funktionsnedsättningar, hör gärna av dig!


Vi utför brukarstyrda brukarrevisioner. Brukarrevision är en kvalitativ undersökning av verksamheter som ansvarar för vård, stöd eller service till personer med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. Kontakta oss gärna om du vill veta mer!


(H)järnkoll Halland har flera kunniga och engagerade ambassadörer med erfarenhet av psykisk ohälsa som föreläser om hur det varit/är för dem.


Vill du boka en ambassadör, så tveka inte att kontakta oss! Vi formar föreläsningar och utbildningar efter dina önskemål!

Hjärnkoll Halland har en egen hemsida, där du hittar kontaktuppgifter.Öppet brev till nämnden för Individ & Familjeomsorg.


Det har kommit till vår kännedom att Kungsbacka Kommun planerar att avveckla hela Personligt ombuds verksamhet till årsskiftet 2021.


Detta som en del av besparingarna på 50 miljoner som ska uppnås till 2022. Potentiell besparing för att lägga ner verksamheten är 600 tkr. Beslut ska tas på nämndmötet 17 september.


Samtidigt som andra kommuner i regionen satsar på PO-verksamheten väljer Kungsbacka att avveckla densamma.


Läs brevet nedan.

Stöd gärna vårt arbete.


Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Halland

Energigatan 10A, 434 37 Kungsbacka

Organisationsnummer: 802504-2311


Telefon: 079-333 10 20

E-post: info@nsph-halland.se

© NSPH Halland - Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Halland