Peer Support


Vi söker särskilt dig som är man med erfarenhet av psykisk sjukdom, substansbruk eller annan psykisk ohälsa.

Peer Support - En egenerfaren yrkesroll inom vård och omsorg

Peer support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa blir professionellt verksamma inom vård och omsorg för att stötta brukare och patienter i deras återhämtningsprocess.


Peer supportern blir en del i arbetslaget och kan fungera som en brygga mellan personal och patienter. Med stöd av en peer supporter kan en brukare eller patient känna hopp samt snabbare förstå och hantera sin egen psykiska ohälsa.


En peer supporter kan ha olika arbetsuppgifter beroende på var den jobbar. Det finns peer supportrar som är anställda direkt i en verksamhet och de som är anställda av brukarrörelsen.


Exempel på arbetsuppgifter:

  • Genom samtal bidra som ett egenerfaret bollplank, normalisera och sprida hopp om återhämtning.
  • Informera om olika stödresurser som vården, kommunen eller brukarrörelsen har, och motivera till att använda sig av dem.
  • Stödja personen att upprätthålla kontakten eller återknyta kontakter med olika stödresurser, fritidsaktiviteter och närstående.
  • Leda aktiviteter, enskilt eller i grupp, anpassat efter verksamhetens förutsättningar.

Ansök till utbildningen!

Ansökningsperiod pågår till 
5 januari.


Vill du arbeta som själverfaren stödperson inom vård och omsorg?


Med start måndag vecka 5 anordnas en utbildning för dig som är intresserad av att arbeta som peer support.

Utbildningen kommer att hållas centralt i Varberg under fem veckor med start den 29 januari.


Du som söker ska kunna arbeta i Kungsbacka eller Varberg, då arbetsplatserna i huvudsak kommer att finnas där.


 

Peer Support runt om i landet

Det praktiska arbetet med att utbilda och få ut peer supportrar i verksamheter sker ute i regionerna i samarbete med den lokala brukarrörelsen. Läs mer om vad som händer i de tre regioner där arbetet med peer support är mest etablerat:

Vill du veta mer?


FAQ om peer support

Litteratur om peer support

I arbetet med att utveckla och etablera peer support som en yrkesroll har NSPH har tagit fram ett flertal skrifter om peer support:
- en informationsbroschyr,
- en reportagebok med personliga berättelser, utvärderingar
- samt en mer djupgående och instruktiv metodhandbok.

Dessa finns att beställa, eller ladda ner digitalt på Riksförbundet NSPHs webbutik.

Stöd gärna vårt arbete.