Aktuellt

Augusti 2, 2020


Öppet brev till nämnden för Individ & Familjeomsorg.

Det har kommit till vår kännedom att Kungsbacka Kommun planerar att avveckla hela Personligt ombuds verksamhet

till årsskiftet 2021.


Detta som en del av besparingarna på 50 miljoner som ska uppnås till 2022. Potentiell besparing för att lägga ner verksamheten är 600 tkr.

Beslut ska tas på nämndmötet 17 september.


Samtidigt som andra kommuner i regionen satsar på PO-verksamheten väljer Kungsbacka att avveckla densamma.


Läs brevet nedan.


Skriv gärna på vår namninsamling!!


Read on

April 28, 2021


Årsmöte NSPH Halland

Onsdag 21 april höll NSPH Halland sitt årsmöte.

Många nya trevliga styrelsemedlemmar valdes in i styrelsen. Vi ser fram emot nya utmaningar under verksamhetsåret 2021.


Read on

April 12, 2020


Hur mår unga i Kungsbacka kommun?

Under vecka 12 har NSPH Halland haft två prao-elever från årskurs 9.


De fick i uppgift att undersöka hur unga mellan 13-18 har det med skola, fritid och hem.


De har själva tagit fram enkätfrågor, spridit enkäten via sociala medier, och sammanställt resultaten i en rapport.

Rapporten "Att lärarna förstod att jag inte mår bra. Att få frågan om hur man mår" - Rapport unga i Kungsbacka kommun 2020 finns nu att läsa.


Sprid den gärna! Vi måste lyssna mer på våra ungdomar.


Vi är imponerade över våra prao-elevers engagemang och fantastiska sammanställning!

Read on

September 2, 2019


World Mental Health Day 10 oktober!

Allt för många med psykisk ohälsa fastnar i en beroendeproblematik. Hos flera känns ibland suicid som enda utvägen.

Hur tar man sig ur ett beroende? Vilket stöd vill de drabbade ha?


Välkomna till en spännande och inspirerande eftermiddag!
Read on

Augusti 12, 2019


Vill du vara med och påverka utvecklingen av socialtjänst, psykiatri och intresseorganisationernas verksamheter?

Du har nu möjlighet att ansöka till studiecirkeln "Med starkare röst". Senast 31 oktober vill vi ha din anmälan!Read on